การตั้งค่าและการบริการ
Wi-Fi
การตั้งค่าและการบริการ

Kennwort für das Google-Konto vergessen?

Sollten Sie das Kennwort Ihres Google-Kontos vergessen haben, können Sie versuchen, es über die Google-Website wiederzufinden.
Rufen Sie im Webbrowser Ihres Telefons oder Computers www.google.com/accounts/recovery auf. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Display, um das Kennwort zurückzusetzen.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-connections_internet-wifi