การตั้งค่าและการบริการ
Downloading the latest HTC Sync upgrade
การตั้งค่าและการบริการ

Kann ich das Farbthema von HTC BlinkFeed und Apps ändern?

In den Einstellungen können Sie ein vordefiniertes Thema auswählen, das verschiedene Farben bietet. Sie können nicht Ihre eigenen Farben auswählen.
  1. Wechseln Sie zu Einstellungen und tippen Sie anschließend auf Personalisieren.
  2. Tippen Sie auf Szene.
  3. Tippen Sie auf ein Miniaturbild mit den Farben, die Sie mögen und anschließend auf Übernehmen.
  4. Tippen Sie auf Nein, um Ihr aktuelles Hintergrundbild für die Startseite zu behalten oder auf Ja, um das Hintergrundbild des ausgewählten Themas zu verwenden.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง