การตั้งค่าและการบริการ
Synchronizing another device with your computer
การตั้งค่าและการบริการ

Warum haben unterschiedliche Apps verschiedene Farbthemen?

Je nach Art der App sind einige Apps standardmäßig mit einem Thema mit 4 Farben vordefiniert.
  • Blau: Apps für Kommunikation wie z.B. Mail und Nachrichten
  • Grün: Datenzentrierte Apps wie z.B. HTC BlinkFeed und Wetter
  • Orange: Apps für Unterhaltung wie z.B. Alben und Musik
  • Schwarz: Einstellungen
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง