แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Searching for a place of interest near you
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Searching for a place of interest near you

Use Places to find places of interest near your current location. Places uses Google Maps to search common places that you would want to find, such as the nearest gas station or ATM kiosk.
Important: Before using Places, you need to enable location sources.
  1. From the Home screen, tap > Places.
  2. Tap the place you want to search.
  3. Do any of the following:
    • When one or two places of interest are found, the search results are displayed as markers on the map. You can tap the marker, and then tap the balloon to view more information about the place.
    • When several places are found, the search results display in a list. Tap a place to show its location on a map, and then tap its balloon to view more information about the place.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง