แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Searching for a location
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Searching for a location

In Google Maps, you can search for a location, such as an address or a type of business or establishment (for example, museums).

 1. In Maps, enter the place you want to search for in the search box.
 2. Tap to search for the location you entered or tap a suggested search item. The search results are displayed as markers on the map.
 3. Do any of the following:
  • Tap a marker to see if that is what you’re looking for, tap the balloon if it is.
  • Tap to show the search results as a list, and then tap the location.
  Details about the selected location displays on the screen.
 4. Do any of the following:
  • Tap the onscreen buttons to view the location on a map, get directions, view the location in Street View, if available, and more. Scroll down the screen to view more options.
  • Swipe left or right across the screen to view the information for the next or previous search result.

Clearing the map

After searching on a map, you can clear away the various markers drawn on it.

Press , and then tap Clear Map.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง