แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Managing Calendar events
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Når jeg spiller musik eller video i et program, kommer lyden kun fra den øverste højttaler. Hvorfor gør den det?

Dette kan ske, hvis du tidligere har afspillet medier i Google Chrome-browseren.
Opdater din Google Chrome-browser til den nyeste version – 35.0.1916.122 eller nyere. Du kan opdatere den ved at åbne Google Play Store, gå til Mine programmer og trykke på Chrome Browser > Opdatér.

Hvis du midlertidigt ikke har adgang til internettet og ikke kan opdatere, skal du lukke Google Chrome-browseren. Tryk på for at åbne skærmen Seneste programmer, og træk derefter Google Chrome op for at lukke den.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง