การสื่อสาร
Working with Exchange ActiveSync email
การสื่อสาร

Hvordan viser jeg fødselsdage og laver statusopdateringer på mit eget opkalds-ID?

Hvis du er logget på din Facebook- eller Twitter-konto, kan du se statusopdateringen på den seneste kaldende abonnement. Du kan også se den kaldende abonnements kommende fødselsdag, hvis denne begivenhed er gemt på din telefon, eller hvis du er logget på din online konto som Facebook.

Hvis du har oprettet en opgave i appen Opgaver, og den er knyttet det til en kontakt, vises opgaven når kontakten ringer, og hvis der ikke er nogen statusopdateringer.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง