การสื่อสาร
Reading and replying to an email message
การสื่อสาร

Jeg sendte nogle filer via Bluetooth til min computer. Hvor er de?

Når du sender oplysninger via Bluetooth, vil det sted, hvor de gemmes, afhænge af oplysningernes type og modtagerenheden. Hvis du sender en kalenderbegivenhed eller kontakt, tilføjes de normalt direkte til det tilsvarende program på modtagerenheden.

Hvis du sender en anden filtype til en Windows-computer, gemmes den normalt i mappen Bluetooth Exchange i dine personlige dokumentmapper.

  • I Windows XP kan stien være: C:\Dokuments and Indstillinger\[dit brugernavn]\Mine Dokumenter\Bluetooth Exchange
  • I Windows Vista kan stien være: C:\Brugere\[dit brugernavn]\Dokumenter
  • I Windows 7 kan stien være: C:\Brugere\[dit brugernavn]\Dokumenter\Bluetooth Exchange mappe
  • I Windows 8 kan stien være: C:\Brugere\[dit brugernavn]\Dokumenter

Hvis du sender en fil til en anden enhed, kan den gemte placering afhænge af filtypen. Hvis du f.eks. sende en billedfil til en anden mobiltelefon, bliver den måske gemt i en mappe kaldet "‍Billeder"‍.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง