การสื่อสาร
Sending an email message
การสื่อสาร

Hvorfor er både Strømbesparelse og Ekstrem strømbesparelsestilstand gråtonet, så de ikke kan vælges?

Dette sker, når du slår Høj ydeevne til under Indstillinger for udviklere i Indstillinger.

Høj ydeevne kræver yderligere batteristrøm for at maksimere CPU'ens ydeevne. I denne situation vil hverken Strømbesparelse eller Ekstrem strømbesparelsestilstand være tilgængelige. Hvis du vil bruge disse funktioner, skal du slå Høj ydeevne fra.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง