การสื่อสาร
Adding a POP3/IMAP email account
การสื่อสาร

Kan du ikke bruge multi-finger-bevægelser i dine programmer?

Dette er fordi Medie-håndbevægelsersom standard er slået til. Dette gør, at HTC-fingerbevægelser er forbeholdt til deling af indhold eller til brug med HTC-programmer. Du kan heller ikke bruge multi-finger-bevægelser (bevægelser, som bruger tre fingre eller flere) til andre formål.
Hvis du ønsker at bruge mulit-bevægelser til spil eller apps med musikinstrumenter, skal du fravælge indstillingen Medie-håndbevægelser i Indstillinger > Skærm & fingerbevægelser.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-mail-pop_imap_setup