การสื่อสาร
About the Mail app
การสื่อสาร

Har du glemt dit mønster til skærmlåsen?

Hvis du har glemt skærmens låsemønster, får du op til fem forsøg på at låse telefonen op. Hvis det ikke lykkes, kan du låse telefonen op ved at indtaste din Google-kontos brugernavn og adgangskode.
  1. Indtast dit låsemønster på låseskærmen.
  2. Efter det femte forsøg, bliver du bedt om at vente i 30 sekunder. Tryk derefter på OK.
  3. Hvis skærmen slukker, skal du trykke på knappen Tænd/Sluk for at tænde for skærmen igen, hvorefter du kan låse den op.
  4. Tryk på knappen Har du glemt mønster?, når den vises.
  5. Indtast dit navn og din adgangskode til Google-kontoen, og tryk på Log ind. Du bliver herefter bedt om at oprette et nyt låsemønster til skærmen. Hvis du ikke længere ønsker at bruge en skærmlås, skal du blot trykke på , for at lukke skærmen Sikkerhed.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง