การสื่อสาร
Replying to or forwarding an email message
การสื่อสาร

Hvordan tilføjer jeg adgangspunktet til min mobiludbyders netværk?

De fleste HTC-telefoner kan registrere, hvilken mobiludbyder du bruger, på grundlag af dit SIM-kort, og derefter bruge det forhåndsindstillede adgangspunktnavn (APN) til at oprette forbindelse til din mobiludbyders datanetværk. Du kan tilføje et nyt adgangspunkt (APN), når du roamer, eller hvis du har problemer med at oprette en dataforbindelse.
  1. Glid med to fingre ned fra statuslinjen for at åbne Hurtigindstillinger.
  2. Hvis Mobildata er slået fra, trykker du på Mobildata-flisen for at slå den til.
  3. Tryk på for at åbne skærmen Indstillinger til mobilt netværk.
  4. Tryk på Navne på adgangspunkt. Hvis din telefon har 2 SIM-kortstik, skal du først vælge et stik og dernæst trykke på Navne på adgangspunkt
  5. På skærmen APN'er trykker du på > Ny APN og indtaster APN-indstillingerne.
  6. Tryk på > Gem og vælg så det nye APN på skærmen APN'er.
Bemærk:

Nogle mobiludbydere tillader dig muligvis ikke at skifte det forhåndsdefinerede APN eller at tilføje nye APN'er.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง