การสื่อสาร
Setting message options
การสื่อสาร

Hvordan skifter jeg mellem HTC BlinkFeed og startskærm-appen, som jeg har downloadet?

  1. Gå til Indstillinger og tryk på Personaliser.
  2. Tryk på Startskærm.
  3. Vælg hvilken startskærm du vil bruge — startskærm-appen, som du har downloadet eller HTC BlinkFeed.
Bemærk: Denne funktion kan muligvis ikke bruge på alle telefoner.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง