การสื่อสาร
Viewing and replying to a message
การสื่อสาร

Kan jeg stadig bruge HTC BlinkFeed, når jeg er offline?

Ja. HTC BlinkFeed viser cachelagret indhold, når du ikke er forbundet til internettet.

Gå til HTC BlinkFeed indstillinger, og tryk på Offline læsning af nyheder, og vælg om kun teksten eller hele artiklerne skal cachelagres til når du er offline.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง