Tweeting on the go using Peep

Jakému druhu prostředí bych se měl vyhýbat, když ukládám nebo používám svůj telefon?

Dbejte na to, aby se telefon nedostával do blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné rozvody, sporáky nebo jiné výrobky včetně zesilovačů, které vytvářejí teplo. Při používání telefonu se také vyhýbejte vlhkým oblastem.
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์