Keeping track of your stocks

Když telefon připojím k počítači, zobrazí se sdělení „Software ovladače zařízení nebyl úspěšně nainstalován​“‍. Co mám dělat?

Toto sdělení znamená, že ovladač USB pro váš telefon ještě není v počítači nainstalován. Nainstalujte nebo aktualizujte na nejnovější HTC Sync Manager a potom připojte telefon k počítači pro instalaci ovladače USB. Nejnovější HTC Sync Manager získáte na adrese: htc.com/hsm/.

Pokud máte v počítači nainstalovaný jiný synchronizační software pro jiné telefony než HTC, doporučujeme, abyste jej odinstalovali, aby nedocházelo k možným konfliktům s aplikací HTC Sync Manager.

0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์