แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Finding and installing apps from Android Market
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Proč v mém telefonu HTC není předem nainstalovaná aplikace TV?

Modely telefonů bez infračerveného snímače nemají aplikaci TV předinstalovanou.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง