แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Sharing your photos and videos on the Web
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Proč příjemci nemohou vidět nebo připojit se ke skupinové MMS, kterou jsem poslal?

Zkontrolujte, zda vaši příjemci mají ve svém mobilním zařízení povolenu funkci Skupinové zprávy. V aplikaci Zprávy klepněte na položky > Nastavení > Multimediální zprávy (MMS) a ujistěte se, že je vybrána možnost Skupinové zprávy.

Některá zařízení nebo mobilní operátoři tuto funkci nemusí podporovat.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-gallery-share_photos_videos_on_web