Viewing photos

Při hlasitém odposlechu se mi vypnula obrazovka. Jak ji mohu znovu zapnout?

Zapněte obrazovku stisknutím tlačítka NAPÁJENÍ. Pokud chcete zabránit tomu, abyste nechtěně neukončili hovor při používání hlasitého odposlechu, přejděte na položky Nastavení > Usnadnění a ujistěte se, že není vybrána možnost Tlačítko Napájení ukončuje hovor.
0 บุคคลคิดว่ามีประโยชน์