แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Changing camera settings
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Proč je úsporný režim a režim extrémní úspory energie zobrazen šedě?

K tomu dojde, když zapnete režim Vysoký výkon v části Možnosti vývojáře v položce Nastavení.

Režim Vysoký výkon vyžaduje dodatečnou energii z baterie pro maximalizaci výkonu CPU. V tomto režimu nebude k dispozici Úsporný režim ani Režim extrémní úspory energie. Pokud tyto funkce chcete používat, vypněte režim Vysoký výkon.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง