แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Adding effects
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Jak mohu ukládat soubory na kartu microSD místo do úložiště telefonu?

Některé aplikace lze nakonfigurovat tak, aby ukládaly soubory na kartu microSD.
  1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Úložiště.
  2. Klepněte na položku Nastavení úložiště.
  3. Pokud chcete nastavit všechny uvedené aplikace na ukládání na kartu microSD, klepněte na položky Aktualizovat vše > Úložiště na kartě SD. Nebo jen klepněte na některou z aplikací a potom klepněte na položku Úložiště na kartě SD.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-add_effects