แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ
Taking a photo
แอพพลิเคชันและคุณสมบัติ

Nemůžete v aplikacích používat gesta s více prsty?

Je to proto, že ve výchozím nastavení je povolena možnost Gesta médií. Tato možnost vyhrazuje gesto se třemi prsty pro sdílení obsahu nebo pro používání s HTC aplikacemi. Pro jiné účely nebude možné používat gesta s více prsty (gesta se třemi prsty a více).
Pokud chcete používat gesta s více prsty ve hrách nebo aplikací s hudebními nástroji, zrušte možnost Gesta médií v položce Nastavení > Displej a gesta.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-camera-take_photo