การสื่อสาร
Merging contact information
การสื่อสาร

Jak mohu přepínat mezi obrazovkou HTC BlinkFeed a aplikací na výchozí obrazovce, kterou jsem si stáhl?

  1. Přejděte do Nastavení a potom klepněte na položku Přizpůsobit.
  2. Klepněte na položku Výchozí obrazovka.
  3. Zvolte, který režim výchozí obrazovky chcete použít — aplikaci na výchozí obrazovce, kterou jste si stáhli, nebo HTC BlinkFeed.
Poznámka: Některé telefony nemají tuto funkci k dispozici.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-people-merge_contact_info