การสื่อสาร
Adding a new contact
การสื่อสาร

Proč různé aplikace mají různé barevné motivy?

V závislosti na typu aplikace jsou některé aplikace ve výchozím nastavení předem nadefinovány s motivem 4 barev.
  • Modrá: komunikační aplikace, jako je Pošta a Zprávy
  • Zelená: datově centrické aplikace, jako je HTC BlinkFeed a Počasí
  • Oranžová: aplikace pro zábavu, jako je Galerie a Hudba
  • Černá: nastavení
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง