การสื่อสาร
Your contacts list
การสื่อสาร

Bude obrazovka HTC BlinkFeed používat příliš mnoho napájení a paměti?

Obrazovka HTC BlinkFeed je optimalizována tak, aby v telefonu pracovala dobře, aniž by rychle vybíjela baterii nebo zabírala příliš mnoho paměti nebo RAM.

I když nastavíte, aby se obrazovka HTC BlinkFeed aktualizovala často, bude spotřeba energie v baterii přibližně stejná, jako když procházíte různé věci v telefonu. I využívání paměti RAM je u obrazovky HTC BlinkFeed nízké. To samozřejmě závisí na počtu zdrojů, které na obrazovce HTC BlinkFeed vyberete.

 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง