การสื่อสาร
Transferring contacts from your old phone
การสื่อสาร

Je nutné vložit kartu SIM, aby bylo možné používat službu Přenos HTC?

Ne. Služba Přenos HTC používá Wi‍-Fi k přenosu dat z vašeho starého telefonu do nového telefonu. Ve svém starém telefonu můžete buď pomocí Wi‍-Fi nebo datového připojení stáhnout Nástroj pro přenos HTC.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง
topic_tag-transfer_data