เริ่มต้นใช้งาน
Status and notifications
เริ่มต้นใช้งาน

Why does my phone get warm?

Your phone may get warm while you're charging it or using it for a long time for phone calls, GPS navigation, web browsing, or other power-consuming activities. If the operating temperature of your phone makes you uncomfortable, please stop using the phone and contact HTC customer service for further assistance.
 
บุคคลคิดว่ามีประโยชน์
เลือกปัญหาจากรายการที่เปิดลงมา:
394
th
26
*กรุณาใส่ความเห็นของคุณที่นี่...
htc-chacha
ขอขอบคุณ!
บทความที่เกี่ยวข้อง