ต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับ...
หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการสั่งซื้อ HTC One (M8) แบบ Unlocked และ Developer โปรดติดต่อ 1-800-980-0936
จดจำผลิตภัณ์ฑตามค่าเริ่มต้นของคุณ คุณต้องการกำหนดให้ "{0}" เป็นผลิตภัณฑ์ HTC ตามค่าเริ่มต้นของคุณหรือไม่? ใช่ ไม่ใช่
 • 05.30.14

  หากคุณมีการเล่นสื่อในเบราว์เซอร์ Google Chrome ก่อนหน้านี้ คุณอาจประสบเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ขณะเล่นสื่อในแอพพลิเคชัน (เช่น เพลง หรือ YouTube):

  • ามารถเล่นเสียงได้เฉพาะจากลำโพงบนสุด
  • การกดปุ่มระดับเสียงไม่สามารถปรับระดับเสียงสื่อได้

  หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้นขึ้น โปรดอัพเดตเบราว์เซอร์ Google Chrome ของคุณให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด (35.0.1916.122 หรือสูงกว่า)

  หากคุณไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ชั่วคราวและไม่สามารถอัพเดต ให้ปิดเบราว์เซอร์ Google Chrome กดปุ่ม แอพพลิเคชันก่อนหน้านี้ (อยู่ถัดจากปุ่ม หน้าหลัก) และจากนั้น ลาก Google Chrome ไปเพื่อปิด
 • 06.29.12
  HTC กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อยกระดับ Android 4.0 ให้เป็นอุปกรณ์ที่มีความหลากหลาย คำถามที่พบบ่อยครอบคลุมถึงอุปกรณ์ที่มีการอัพเดต และเส้นเวลาที่วางไว้สำหรับแต่ละการอัพเดต นอกจากนี้ยังรวมไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับ HTC Sense และ Android 4.0, เส้นเวลาการอัพเดตโดยรวม และรายละเอียดว่าอุปกรณ์ใดจะยังคงอยู่ใน Android เวอร์ชันปัจจุบันบ้าง