• ซื้อ

HTC One mini รีวิว

เขียนรีวิว
210 global reviews
คุณลักษณะ
3.8409
อายุแบตเตอรี่
3.4339
การออกแบบ
3.6444
Performance
3.4419
กล้อง
4.1444
คุณภาพเสียง
4.5323
หน้าจอ
4.4706
ความง่ายในการใช้
4.2421
รูปลักษณ์และสัมผัส
4.3850