• ซื้อ

ถ่ายโอนทุกสิ่งจาก iPhone เครื่องเก่าของคุณ

7 ขั้นตอนใน 27 วินาที: HTC SYNC MANAGER

 • 1
  สำรองข้อมูล iPhone กับคอมพิวเตอร์
 • 2
  ดาวน์โหลด HTC Sync Manager จาก Google Play บนคอมพิวเตอร์
 • 3
  เชื่อมต่อโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณกับคอมพิวเตอร์ HTC Sync Manager จะเปิดโดยอัตโนมัติ
 • 4
  คลิก โอนถ่ายข้อมูล แล้วแตะ ถัดไป
 • 5
  เลือกไฟล์ที่สำรองไว้ของ iPhone และคลิก ตกลง
 • 6
  เลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการถ่ายโอนจาก iPhone
 • 7
  คลิก เริ่ม