• ซื้อ

ถ่ายโอนทุกสิ่งในไม่กี่วินาที

เครื่องมือถ่ายโอน HTC ช่วยให้คุณสามารถถ่ายโอนรายชื่อ ภาพถ่าย เพลง และอื่นๆ มายัง HTC เครื่องใหม่ได้ง่ายๆ ในไม่กี่ขั้นตอน เริ่มต้น

วิธีการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ HTC:

ด้วย HTC Backup บัญชี แอพฯ บุ๊คมาร์ค โครงร่างหน้าจอหลัก การตั้งค่า และวิดเจ็ตต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ และสามารถเรียกคืนสู่โทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่คุณทำโทรศัพท์ที่มีอยู่หาย ชำรุด หรืออัพเกรด คุณยังตั้งค่าให้สำรองข้อมูลรายวันได้อีกด้วย!

 • 1
  เปิด HTC Backup โดยเลือก ทำการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ทุกวัน ขณะทำการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือเปิดใน การตั้งค่า
 • 2
  เลื่อนเปิดแผงควบคุมข้อความแจ้งเตือน แล้วแตะ การตั้งค่า
 • 3
  แตะสวิตช์ เปิด/ปิดการสำรองข้อมูล
 • 4
  เลือก บัญชี HTC เป็นบัญชีข้อมูลสำรอง แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ: คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี HTC หรือบัญชี Facebook ได้อีกด้วย
 • 5
  หากคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้วด้วยบัญชี Google ให้แตะเพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีข้อมูลสำรองเป็นบัญชี HTC
 • 6
  ลงชื่อเข้าใช้ Dropbox หรือสร้างบัญชี Dropbox
 • 7
  แตะ อนุญาต เพื่อให้สิทธิ์ HTC Backup ในการเข้าถึง Dropbox ของคุณ เท่านี้ก็เรียบร้อย!

 

เมื่อโทรศัพท์ของคุณทำการสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว คุณจะเห็นวันที่และเวลาที่สำรองข้อมูลครั้งล่าสุดใต้ ประวัติการสำรองข้อมูล หากต้องการเริ่มต้นสำรองข้อมูลด้วยตนเอง ให้แตะสำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้