• ซื้อ
มาเริ่มกันเลย! youtube _Q2_IPj79h4 โซลูชั่นการโอนย้ายข้อมูลที่ง่ายดาย เราทำให้การโอนย้ายเนื้อหาและการตั้งค่าของคุณไปยังโทรศัพท์ HTC เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เคย เครื่องมือสนับสนุนของเราทำให้กระบวนการทั้งหมดเป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว: ย้ายการตั้งค่าทั้งหมดของคุณ ตั้งค่าและกำหนดค่าโทรศัพท์ HTC ใหม่ของคุณ สำรองข้อมูลเนื้อหาลงในระบบคลาวด์ และตั้งการสำรองข้อมูลเป็นรายวันโดยอัตโนมัติ การโอนย้ายข้อมูล เรียนรู้วิธีการ Android เครื่องเก่าสู่โทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ iPhone สู่โทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ โทรศัพท์อื่นๆ สู่โทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ การโอนย้ายข้อมูล Android เครื่องเก่าสู่สมาร์ทโฟน HTC เครื่องใหม่ ใช้เครื่องมือถ่ายโอน HTC เพื่อการถ่ายโอนข้อมูลจากโทรศัพท์ Android เครื่องเก่าไปยังโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ ดาวน์โหลดเครื่องมือถ่ายโอน HTC จาก Google Play ลงบนโทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณ เปิดใช้งาน และทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ แล้วคุณจะถ่ายโอนทุกอย่างได้ภายในแค่ไม่กี่นาที! รายชื่อ การตั้งค่า และหมายเลข โหลดอัตโนมัติ ภาพถ่ายจากกล้อง วิดีโอ และแกลเลอรี่ ถ่ายโอนในไม่กี่วินาที ไลบรารี่เพลง ถ่ายโอนเมื่อคุณกดปุ่ม ข้อความตัวอักษร ย้ายโอนโดยอัตโนมัติ บุ๊คมาร์คและชอร์ตคัทเว็บไซท์ ถ่ายโอนโดยตรง ปฏิทิน ย้ายโอนในไม่กี่วินาที วิธีการดังนี้: บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ ให้ไปที่ การตั้งค่า และแตะ โอนย้ายเนื้อหา เลือก โอนถ่ายข้อมูล จาก Android เครื่องอื่น เครื่องมือถ่ายโอน HTC*]]> ทำตามคำแนะนำบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเพื่อจับคู่เข้าด้วยกัน ตรวจสอบว่ารหัส PIN เดียวกันปรากฏบนโทรศัพท์ทั้งสองเครื่อง บนโทรศัพท์เครื่องเก่า ให้เลือกประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการโอนย้าย แล้วแตะ เริ่ม เท่านี้คุณก็พร้อมแล้ว! *โทรศัพท์เครื่องเก่าของคุณต้องมี Android 2.3 ขึ้นไป จึงจะสามารถใช้เครื่องมือถ่ายโอน HTC ได้ youtube brfsysmuzF4 การโอนย้ายข้อมูล iPhone สู่โทรศัพท์ HTC ใช้ HTC Sync Manager: เชื่อมต่อ iPhone และโทรศัพท์ HTC กับคอมพิวเตอร์ เปิด HTC Sync Manager และคลิก iPhone Transfer iTunes: โหลดเพลงและรายการเพลงจาก iTunes โดยตรงจากคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ (ยกเว้นเพลงที่มีการป้องกัน) รายชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และการตั้งค่าโทรศัพท์จะถูกโหลดลงบนโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณ ภาพถ่ายจากกล้อง วิดีโอ และแกลเลอรี่ ถ่ายโอนในไม่กี่วินาที ข้อความตัวอักษรจะถูกย้ายแบบหมดจด บุ๊คมาร์คและชอร์ตคัทเว็บไซท์ จะถูกถ่ายโอนโดยตรง วอลล์เปเปอร์จะโหลดโดยอัตโนมัติ ปฏิทิน ย้ายโอนในไม่กี่วินาที วิธีการดังนี้: ใช้ iTunes 9.0 ขึ้นไปในการสร้างการสำรองข้อมูล iPhone ลงในคอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อโทรศัพท์ HTC กับคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดและเปิด HTC Sync Manager บนคอมพิวเตอร์ คลิก เพิ่มเติม > iPhone Transfer และคลิก เริ่มต้น เลือกไฟล์ที่สำรองไว้ของ iPhone และคลิก ตกลง เลือกประเภทเนื้อหาจาก iPhone ที่คุณต้องการโอนย้าย คลิก เริ่ม เท่านี้คุณก็พร้อมแล้ว! การโอนย้ายข้อมูล โทรศัพท์อื่นๆ สู่สมาร์ทโฟน HTC เครื่องใหม่ ใช้ Bluetooth ในการโอนย้ายรายชื่อผู้ติดต่อจากโทรศัพท์ Windows, Blackberry หรือโทรศัพท์เครื่องเก่ารุ่นอื่นๆ ไปยังโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณด้วย Bluetooth Transfer วิธีการดังนี้: ไปที่ การตั้งค่า หรือ ตั้งค่าแอพฯ บนโทรศัพท์เครื่องใหม่ เลือกชื่อและรุ่นของโทรศัพท์เครื่องเก่า บนโทรศัพท์เครื่องเก่า ให้เปิด Bluetooth และตั้งให้อยู่ในโหมดตรวจพบได้ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอโทรศัพท์ทั้งสองเครื่องเพื่อจับคู่เข้าด้วยกัน เลือกประเภทข้อมูลที่คุณต้องการโอนย้าย เท่านี้คุณก็พร้อมแล้ว! มาเริ่มกันเลย! สำรองและเรียกคืนข้อมูลโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ ด้วย HTC Backup บัญชี แอพฯ บุ๊คมาร์ค โครงร่างหน้าจอหลัก การตั้งค่า และวิดเจ็ตต่างๆ จะถูกบันทึกไว้ในระบบคลาวด์ และสามารถเรียกคืนสู่โทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่คุณทำโทรศัพท์ที่มีอยู่หาย ชำรุด หรืออัพเกรด คุณยังตั้งค่าให้สำรองข้อมูลรายวันได้อีกด้วย! การตั้งค่าที่ง่ายและรวดเร็ว ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อตั้งค่าอีเมล ปรับแต่งวอลล์เปเปอร์และเสียงเรียกเข้าในแบบของคุณ ค้นหาแอปพลิเคชัน แล้วส่งการตั้งค่าไปยังโทรศัพท์ HTC เครื่องใหม่ของคุณ วิธีการสำรองข้อมูลโทรศัพท์ HTC: เปิด HTC Backup โดยเลือก สำรองข้อมูลโทรศัพท์รายวัน ขณะทำการตั้งค่าอุปกรณ์ หรือเปิดใน การตั้งค่า เลื่อนเปิดแผงควบคุม ข้อความแจ้งเตือน แล้วแตะ การตั้งค่า แตะสวิตช์ เปิด/ปิดการสำรองข้อมูล เลือก บัญชี HTC เป็นบัญชีข้อมูลสำรอง แล้วลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ: คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี HTC หรือบัญชี Facebook ได้อีกด้วย หากคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้วด้วยบัญชี Google ให้แตะเพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีสำรองข้อมูลเป็นบัญชี HTC ลงชื่อเข้าใช้ Dropbox หรือสร้างบัญชี Dropbox แตะ อนุญาต เพื่อให้สิทธิ์ HTC Backup ในการเข้าถึง Dropbox ของคุณ เท่านี้ก็เรียบร้อย! เมื่อโทรศัพท์ของคุณทำการสำรองข้อมูลเสร็จแล้ว คุณจะเห็นวันที่และเวลาที่สำรองข้อมูลครั้งล่าสุดอยู่ใต้ประวัติการสำรองข้อมูล หากต้องการเริ่มต้นสำรองข้อมูลด้วยตนเอง ให้แตะ สำรองข้อมูลเดี๋ยวนี้ กลับสู่ด้านบน