เปลี่ยน Email บริการ HTC Delivery

ตามที่ HTC Delivery ได้เปลี่ยน Email จาก service@htcthailand.com มาเป็น service@htcthailand.co.th มาระยะหนึ่งแล้วนั้น แต่ที่ผ่านมายังสามารถใช้งานได้ทั้ง 2 email

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป HTC Delivery จะยกเลิกการให้บริการผ่าน email service@htcthailand.com ซึ่งเรายกเลิก domain ดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ขอให้ลูกค้าใช้ email : service@htcthailand.co.th แทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป