Choose your region

Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) uvádzajú, ako spoločnosť HTC Corporation, HTC America, Inc. a pridružené spoločnosti („HTC“, „my/naše/nás“) zhromažďujú, používajú a zdieľajú osobné údaje, ktoré získame od vás ako používateľa webových lokalít, zariadení, aplikácií a služieb spoločnosti HTC (spolu „Služby“).

Tieto Zásady môžeme doplniť alebo upraviť ďalšími informáciami. Môžeme tiež zverejňovať rôzne vyhlásenia týkajúce sa ochrany osobných údajov pre niektoré Služby a keď tak urobíme, tieto Zásady sa nebudú uplatňovať. Samostatné zásady sa vzťahujú napríklad na informácie získané z vášho zariadenia prostredníctvom hlásenia o používaní pre aplikáciu Oznámiť spoločnosti HTC a hlásenia chýb pre aplikáciu Oznámiť spoločnosti HTC.

POZNÁMKA: Váš operátor bezdrôtových služieb, poskytovateľ mobilného operačného systému a aplikácie, panely s nástrojmi, služby a webové lokality tretích strán môžu tiež zhromažďovať, používať a zdieľať informácie o vás, vašom zariadení a jeho používaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HTC sa nevzťahujú na tretie strany, ich produkty, konanie ani ich služby. Spoločnosť HTC nemôže kontrolovať, ako tretie strany získavajú, používajú či zabezpečujú vaše údaje. Informácie o postupoch tretích strán nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov. Aplikácie preberajte len od dôveryhodných tretích strán.

 1. INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTUJETE

  Pri používaní našich Služieb nám môžete poskytovať informácie v režime online aj offline vrátane napríklad: vášho mena, e-mailovej adresy, poštovej adresy, telefónneho čísla, čísla faxu, dátumu narodenia, identifikátorov zariadenia, údajov o polohe, informácií o vašej kariére, fotografií, videí a demografie (pohlavie, názov spoločnosti alebo organizácie, povolanie, jazykové preferencie, mesto, krajina, poštové smerové číslo, číslo oblasti, časové pásmo atď.). Ak nakupujete prostredníctvom našich Služieb, môžeme uchovávať aj čísla vašich kreditných kariet alebo ďalšie informácie o platbách. Môžeme tiež uchovávať a spájať tieto informácie o platbách s informáciami z iných zdrojov vrátane vašich sociálnych účtov, ktoré ste sa rozhodli spojiť so Službami alebo s informáciami od iných spoločností.

 2. INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME AUTOMATICKY

  Keď používate Služby, automaticky zhromažďujeme niektoré informácie. Môžeme zhromažďovať informácie o vašej aktivite v našich Službách a o ich používaní. Keď navštívite naše webové lokality, informácie, ktoré môžeme zaznamenávať, zahŕňajú napríklad váš operačný systém, adresu internetového protokolu (IP), čas prístupu, typ prehľadávača, jazyk a webovú lokalitu, ktorú ste navštívili pred našou webovou lokalitou. Keď používate naše zariadenia, preberáte a používate naše aplikácie alebo pristupujete k Službám z vášho zariadenia, môžeme zaznamenávať aj informácie týkajúce sa vášho zariadenia. Môžeme zaznamenávať napríklad polohu, telefónne číslo, typ zariadenia, sériové číslo, identifikátory zariadenia (napr. kód IMEI, MEID, sériové číslo, kód CID, MID a číslo eMCC ID alebo ID karty SIM), typy a verzie mobilných operačných systémov, aplikácií a softvéru, ktoré používate, obsah, ktorý si prezeráte alebo používate, a záznamy časovej pečiatky výmeny údajov.

  Môžeme tiež zaznamenávať informácie pomocou webových signálov, súborov cookie, lokálnych zdieľaných objektov (LSO) a podobných metód (uvedených nižšie). Ak si neželáte, aby sme používali súbory cookie, nepoužívajte Služby, kým najprv súbory cookie nezakážete nižšie opísaným spôsobom. Akékoľvek informácie, ktoré získame, môžeme automaticky prepojiť s vašimi osobnými údajmi.

  • Webové signály. Webové signály sú elektronické obrázky, ktoré môžeme používať na našich webových lokalitách alebo v našich e-mailoch na odovzdávanie súborov cookie, počítanie návštev a porozumenie používaniu a efektívnosti kampane, napríklad či ste otvorili e-mail, ktorý sme vám poslali, a konali podľa neho.
  • Súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory údajov ukladané na váš pevný disk webovou lokalitou. Okrem iného nám súbory cookie pomáhajú vylepšovať naše webové lokality a váš zážitok. Súbory cookie používame na to, aby sme videli, ktoré oblasti našich webových lokalít a ktoré funkcie sú obľúbené, a na počítanie návštev na našich webových lokalitách. Informácie získané zo súborov cookie používame aj na prispôsobenie obsahu. Súbory cookie z našich webových lokalít môžete obyčajne odstrániť a odmietnuť pomocou nastavení vášho prehľadávača. Mnohé prehľadávače sú nastavené na prijímanie súborov cookie, kým nastavenia nezmeníte. Odstránenie alebo odmietnutie našich súborov cookie by mohlo mať vplyv na to, ako budú naše webové lokality u vás fungovať, a je možné, že si Služby nebudete môcť vychutnať naplno. Ak sa chcete dozvedieť, ako spravovať nastavenia ochrany osobných údajov a ukladania pre súbory cookie, kliknite sem: http://www.allaboutcookies.org (alebo v Európskej únii http://www.youronlinechoices.com/ – kliknutím sem zistíte, aké informácie súbory cookie zhromažďujú o webovej lokalite htc.com a vašich voľbách).

  Lokálne zdieľané objekty (flashové cookies). Lokálne zdieľané objekty, známe ako flashové cookies, používame na ukladanie vašich preferencií, ako je ovládanie hlasitosti alebo zobrazenie obsahu na základe toho, čo zobrazujete na našich webových lokalitách, aby sme mohli vašu návštevu personalizovať. Tretie strany partnerov môžu tiež poskytovať určité funkcie na našich webových lokalitách a zobrazovať reklamné služby na základe vašej aktivity prezerania webových stránok pomocou súborov flashových cookies s cieľom zhromažďovať a ukladať informácie. Súbory flashových cookies sa líšia od ostatných súborov cookie množstvom, typom a spôsobom ukladania údajov. Nástroje na správu súborov cookie poskytované prehľadávačom zvyčajne súbory flashových cookies neodstránia. Ak chcete zistiť, ako spravovať nastavenia ochrany osobných údajov a ukladania pre súbory flashových cookies, kliknite sem: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118 (alebo v Európskej únii http://www.youronlinechoices.com/).

  Denník hlásenia skúseností a hlásenie chýb pre aplikáciu Oznámiť spoločnosti HTC. Okrem automaticky zhromažďovaných informácií opísaných vyššie môžeme na vybraných zariadeniach s vaším súhlasom zhromažďovať aj podrobnejšie údaje o tom, ako používate naše zariadenia, ak sa rozhodnete pre podávanie hlásení pre aplikáciu Oznámiť spoločnosti HTC alebo ak budete súhlasiť so zdieľaním údajov chybových hlásení. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov služby hlásenia skúseností pre aplikáciu Oznámiť spoločnosti HTC a hlásenia o chybe pre aplikáciu Oznámiť spoločnosti HTC, ktoré sú prístupné z vášho zariadenia prostredníctvom položky Nastavenia.

 3. INFORMÁCIE ZHROMAŽDENÉ PROSTREDNÍCTVOM REKLAMNÝCH SLUŽIEB

  REKLAMY TRETÍCH STRÁN V SLUŽBÁCH

  V našich Službách môžeme využívať reklamy tretích strán. Niektoré tretie strany môžu automaticky zhromažďovať informácie o tom, ako používate Služby, o návštevách na našich a iných webových lokalitách, o vašej adrese IP, poskytovateľovi internetových služieb a prehľadávači, ktorý používate na navštevovanie našich webových lokalít (ale nie vaše meno, adresu, e-mailovú adresu ani telefónne číslo). Tretie strany môžu zhromažďovať informácie pomocou súborov cookie, clear gif alebo iných technológií. Tieto tretie strany môžu používať získané informácie na odovzdávanie reklamných služieb, ktoré zodpovedajú vašim záujmom, a na pochopenie používania a návštevnosti Služieb a iných webových lokalít sledovaných týmito tretími stranami. Tieto Zásady sa nevzťahujú na súbory cookie ani clear gif v reklamách tretích strán a nenesieme za ne zodpovednosť. Odporúčame vám skontrolovať zásady ochrany osobných údajov zadávateľov reklám a reklamných služieb, aby ste zistili, akým spôsobom používajú súbory cookie a iné technológie. Viac informácií o týchto postupoch a o vašich voľbách, ktoré sa týkajú sa mnohých našich reklamných sietí, získate kliknutím sem: http://www.networkadvertising.org/choices/.

  REKLAMY SPOLOČNOSTI HTC NA WEBOVÝCH LOKALITÁCH TRETÍCH STRÁN

  Môžeme používať informácie získané pomocou súborov cookie a webových signálov tretích strán v našich Službách a v e-mailoch na odovzdávanie reklamných služieb so značkou HTC, ktoré sa vám zobrazujú na webových stránkach tretích strán. Môžeme tiež používať informácie súborov cookie, aby sme vedeli, kedy sa po návšteve týchto webových lokalít tretích strán vrátite na naše webové lokality. Tieto a ďalšie informácie o vás používame na to, aby sme spoznali vaše záujmy a zobrazovali pre vás relevantné reklamné služby o produktoch a službách, ktoré by vás mohli zaujímať.

 4. POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Spoločnosť HTC môže používať vaše osobné údaje na nasledujúce činnosti:

  • prevádzkovanie a zdokonaľovanie našich webových lokalít, produktov, Služieb a marketingu,
  • zabezpečenie personalizovaného a prispôsobeného zážitku, obsahu, marketingu a odporúčaní pre vás naprieč všetkými našimi Službami,
  • reagovanie na vaše pripomienky a otázky a poskytovanie služieb zákazníkom,
  • poskytovanie a odovzdávanie produktov a služieb, ktoré požadujete,
  • posielanie informácií súvisiacich s vašimi požiadavkami a nákupmi vrátane potvrdení, faktúr, technických oznámení, aktualizácií, bezpečnostných upozornení a podporných a administratívnych správ,
  • komunikácia s vami o súťažiach, akciách, odmenách, nadchádzajúcich udalostiach a o novinkách o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou HTC a našimi vybranými partnermi (konáme tak na základe vašich volieb nižšie) a na spracovávanie a odovzdávanie súťažných hesiel a odmien,
  • prepojenie alebo kombinovanie vašich osobných údajov s ďalšími informáciami, ktoré sme získali o tom, ako používate ďalšie služby spoločnosti HTC, a od tretích strán, aby sme lepšie rozumeli vám a vašim potrebám a poskytovali vám odporúčania, lepšie služby a prispôsobený marketing a
  • ochrana proti podvodným, neoprávneným a nelegálnym aktivitám, ich preskúmanie a zabránenie im.

 5. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ÚDAJOCH O POLOHE

  • Keď používate niektoré Služby, môžeme zhromažďovať, spracovávať, ukladať a zdieľať presné údaje o polohe. Tieto informácie o polohe môžu zahŕňať geografickú polohu vášho zariadenia v skutočnom čase. Môžu tiež zahŕňať názvy miest, na ktorých ste boli, kde ste sa prihlásili, miesta, ktoré ste označili na mape, geografickú polohu, kde ste nasnímali fotografie, trasy, po ktorých ste cestovali, a dátumy a časy, kedy ste sa na určitých miestach nachádzali. Spoločnosť HTC môže zdieľať vaše údaje o polohe s poskytovateľmi aplikácií, ktorí preukážu náležité oprávnenie.
  • Spoločnosť HTC môže spájať údaje o polohe s identifikačným číslom vášho zariadenia a informáciami o vašom účte.
  • Naše služby môžu tiež zhromažďovať údaje o presnej polohe v neidentifikovateľnej forme a tieto údaje môžeme zdieľať s partnermi a operátormi na zdokonalenie funkcií a služieb.

 6. ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  INFORMÁCIE, KTORÉ ZDIEĽATE

  Služby vám môžu umožniť pripojenie a zdieľanie vašich činností, pripomienok, obsahu a informácií verejne alebo s inými ľuďmi. Môžete sa tiež pripojiť k webovým lokalitám a službám tretích strán alebo zdieľať informácie o nich. Majte na pamäti vlastné potreby ochrany osobných údajov pri výbere toho, ku komu sa pripojíte a čo zdieľate a zverejňujete. Nemôžeme kontrolovať ochranu osobných údajov ani bezpečnosť informácií, ktoré sa rozhodnete zverejniť alebo zdieľať s ostatnými.

  INFORMÁCIE, KTORÉ ZDIEĽAME

  Môžeme zdieľať vaše osobné údaje nasledujúcim spôsobom:

  • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s vaším súhlasom. Môžete nám napríklad povoliť zdieľať vaše osobné údaje s našimi partnermi na webových lokalitách so spoločnou značkou alebo môžete využívať naše Služby na pripojenie sa k službám našich partnerov alebo požiadať o prijímanie informácií od nich. Používanie vašich osobných údajov našimi partnermi je predmetom ich zásad ochrany osobných údajov.
  • Môžeme zdieľať vaše osobné údaje na účely uzatvorenia obchodu (alebo jednania o uzatvorení obchodu) zahŕňajúceho predaj alebo prevod celého nášho podniku alebo jeho časti alebo majetku. Uzatvorenie obchodu môže zahŕňať akékoľvek transakcie alebo postupy spojenia, financovania, akvizície alebo bankrotu.
  • Osobné údaje môžeme zdieľať na právne, ochranné, bezpečnostné účely a účely zabezpečenia vrátane:
   • zabezpečenia súladu s právnymi predpismi alebo regulačnými požiadavkami a reagovania na zákonné požiadavky a zákonné procesy,
   • ochrany práv a majetku spoločnosti HTC, našich zástupcov, zákazníkov a ďalších osôb vrátane vymáhania plnenia zmlúv, zásad a podmienok používania a ochrany našej siete a hmotného majetku a
   • v stave núdze vrátane ochrany bezpečnosti našich zamestnancov a zástupcov, našich zákazníkov alebo akejkoľvek inej osoby.
  • Informácie môžeme zdieľať s tými, ktorí ich používajú na to, aby nám poskytovali služby alebo pracovali pre nás.
  • Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s poskytovateľmi. To, ako používajú vaše údaje, je predmetom ich zásad ochrany osobných údajov.
  • Môžeme zdieľať súhrnné a neidentifikovateľné údaje s inými.


 7. MIESTO ULOŽENIA VAŠICH ÚDAJOV, PRENOS VAŠICH ÚDAJOV

  Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme ukladať vo vašom telefóne alebo na našich serveroch a prenášať ich, ukladať a spracovávať v Spojených štátoch amerických, na Taiwane, v Singapure, členských štátoch Európskej únie a v ktorejkoľvek inej krajine, kde spoločnosť HTC alebo poskytovatelia jej služieb uchovávajú vybavenie vrátane jurisdikcií, ktoré nemusia mať zákony o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečujú rovnocennú ochranu ako vaša domovská krajina. Osobné informácie, ktoré prenesieme, budeme chrániť v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Používaním Služieb vyjadrujete svoj súhlas s týmto prenosom.

 8. VOĽBY A ZMENY INFORMÁCIÍ

  Z našich marketingových e-mailov sa dozviete, ako sa odhlásiť z odberu marketingových e-mailov. Ak sa odhlásite, stále vám môžeme posielať e-maily bez marketingového obsahu. E-maily bez marketingového obsahu môžu zahŕňať e-maily o vašich účtoch a naše obchodné jednania s vami.

  Môžete nám poslať požiadavky týkajúce sa osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Môžete požiadať o zmenu volieb týkajúcich sa kontaktu a marketingu a aktualizovať, sprístupniť alebo vykonať ďalšie zmeny týkajúce sa vašich osobných údajov.

  Pomocou nastavení vo vašom zariadení a nastavení prehľadávača môžete zmeniť spôsob, ktorým my aj iní môžu zhromažďovať určité informácie o vás (napríklad zablokovaním určitých súborov cookie). Ďalšie informácie o nastaveniach zariadenia nájdete v príručke k produktu. Pozrite si tiež časť o súboroch cookie a časť o zhromažďovaní informácií prostredníctvom reklamných služieb vyššie.

 9. BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Usilujeme sa o ochranu osobne identifikovateľných informácií, ktoré od vás získavame prostredníctvom našich Služieb. Hoci podnikáme kroky na používanie a zdokonaľovanie bezpečnostných opatrení, žiadna spoločnosť nedokáže zabrániť všetkým bezpečnostným rizikám alebo škodám. Ak sa dozviete o nedostatočnom zabezpečení ovplyvňujúcom služby spoločnosti HTC, pošlite nám e-mail na adresu security@htc.com alebo navštívte túto webovú lokalitu a ohláste to.

  Účet HTC vám umožňuje používať jedno používateľské meno a heslo na prihlásenie sa na lokalite HTCSense.com a do ďalších aplikácií a Služieb spoločnosti HTC. Niektoré aplikácie a Služby spoločnosti HTC si vyžadujú odlišné používateľské meno a heslo. Chráňte svoje používateľské mená a heslá, aby ste zabránili prístupu kohokoľvek k vašim účtom a Službám.

  Nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť aplikácií a služieb tretích strán ani za údaje, ktoré tieto aplikácie a služby tretích strán o vás môžu zhromažďovať. Obráťte sa na príslušné tretie strany, ako zaisťujú bezpečnosť vašich údajov.

 10. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

  Radi vám odpovieme na vaše pripomienky a otázky týkajúce sa týchto Zásad. Pošlite nám e-mail na adresu global-privacy@htc.com. Môžete sa na nás obrátiť aj na adrese:

 11. Severná a Južná Amerika:
  HTC America, Inc.
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005 USA
  Attention: Privacy Administrator
  E-mail: privacy_na@htc.com

  Ázia – Pacifik:
  HTC Corporation
  No 88, Section 3
  Zhongxing Road
  Xindian District
  New Taipei City
  Taiwan, 231
  E-mailová adresa: Webmaster_NA@htc.com
  Registračné číslo spoločnosti: 16003518

  UE:
  HTC Europe Co. Ltd
  Communications House Presley Way
  Crownhill Milton Keynes MK8 0ES UK
  E-mailová adresa: Webmaster_NA@htc.com
  Registračné číslo spoločnosti: 04826012
  Attention: Privacy Administrator

  (Spoločnosť HTC Europe Co. Ltd je vymenovaným zástupcom spoločnosti HTC Corporation pre Európsku úniu.)

 12. ZMENY V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme zmeniť. Ak vykonáme akékoľvek zmeny, upravíme dátum poslednej aktualizácie uvedený nižšie.
  TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV BOLI NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ 10. APRÍLA 2013.