Tieto zásady ochrany osobných údajov („Zásady“) uvádzajú, ako spoločnosť HTC Corporation, HTC America, Inc. a pridružené spoločnosti („HTC“ alebo „my/naše/nás“) zhromažďujú, používajú a zdieľajú osobné údaje, ktoré získame od vás ako používateľa webových lokalít, zariadení, aplikácií a služieb spoločnosti HTC (spolu „Služby“). Spoločnosť HTC sa usiluje konať v súlade so všetkými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na manipuláciu s údajmi zozbieranými o vás. Tieto Zásady podliehajú právnym predpisom, ktoré môžu byť prísnejšie než tu uvedené predpisy.

Tieto Zásady môžeme doplniť alebo upraviť ďalšími informáciami. Môžeme tiež zverejňovať rôzne vyhlásenia týkajúce sa ochrany osobných údajov pre niektoré Služby a keď tak urobíme, tieto Zásady sa nebudú uplatňovať. Príslušné samostatné zásady sa vzťahujú napríklad na informácie získané z vášho zariadenia prostredníctvom hlásenia o používaní pre aplikáciu Tell HTC a hlásenia chýb pre aplikáciu Tell HTC.

POZNÁMKA: Váš operátor bezdrôtových služieb, poskytovateľ mobilného operačného systému a aplikácie, panely s nástrojmi, služby, „doplnky“, platformy sociálnych médií a webové lokality tretích strán môžu tiež zhromažďovať, používať a zdieľať informácie o vás, vašom zariadení a jeho používaní. Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti HTC sa nevzťahujú na tretie strany, ich produkty, konanie ani ich služby. Spoločnosť HTC nemôže kontrolovať, ako tretie strany získavajú, používajú či zabezpečujú vaše údaje. Informácie o postupoch tretích strán nájdete v ich príslušných zásadách ochrany osobných údajov. Aplikácie preberajte len od dôveryhodných tretích strán a v komunikácii a spojení s nimi.

 1. INFORMÁCIE, KTORÉ NÁM POSKYTNETE

  Pri používaní našich Služieb nám môžete poskytovať informácie v režime online aj offline vrátane napríklad: vášho mena, e-mailovej adresy, poštovej adresy, telefónneho čísla, čísla faxu, dátumu narodenia, identifikátorov zariadenia, údajov o polohe, informácií o vašej kariére, fotografií, videí a demografie (pohlavie, názov spoločnosti alebo organizácie, povolanie, jazykové preferencie, mesto, krajina, poštové smerové číslo, číslo oblasti, časové pásmo atď.). Ak nakupujete prostredníctvom našich Služieb, môžeme v prípade potreby uchovávať aj čísla vašich kreditných kariet alebo ďalšie informácie o platbách. Môžeme uchovávať a spájať všetky informácie, ktoré nám poskytnete, s informáciami z iných zdrojov vrátane vašich sociálnych účtov, ktoré ste sa rozhodli spojiť s vaším využívaním Služieb, alebo s informáciami, ktoré získavame od iných spoločností.

 2. INFORMÁCIE, KTORÉ AUTOMATICKY ZHROMAŽĎUJEME

  Keď používate Služby, automaticky zhromažďujeme niektoré informácie. Môžeme zhromažďovať informácie o vašej aktivite v našich Službách a o ich používaní. Keď navštívite naše webové lokality, informácie, ktoré môžeme zaznamenávať, zahŕňajú napríklad váš operačný systém, adresu internetového protokolu (IP), čas prístupu, typ prehľadávača, jazyk a webovú lokalitu, ktorú ste navštívili pred našou webovou lokalitou. Keď používate naše zariadenia, preberáte a používate naše aplikácie alebo pristupujete k Službám z vášho zariadenia, môžeme zaznamenávať aj informácie týkajúce sa vášho zariadenia a vášho využívania našich aplikácií a Služieb. Môžeme zaznamenávať napríklad dátum aktivácie vášho zariadenia, vašu polohu, telefónne číslo, typ zariadenia, sériové číslo, identifikátory zariadenia (napr. kód IMEI, MEID, sériové číslo, kód CID, MID a číslo MCC ID alebo ID karty SIM), typy a verzie mobilných operačných systémov vášho zariadenia, aplikácií a softvéru, ktoré inštalujete a používate, a to, ako ich používate, obsah, ktorý si prezeráte alebo používate, a záznamy časovej pečiatky výmeny údajov. Ak použijete Služby na zálohu a uloženie údajov vášho zariadenia a obsahu u nezávislého poskytovateľa služieb tretej strany, zozbierame určité informácie potrebné na uľahčenie obnovy vašich údajov a obsahu na vašom zariadení, akými sú napríklad nastavenia zariadenia a názvy súborov a aplikácií, ktoré si prajete zálohovať.

  Môžeme tiež zaznamenávať informácie o vás pomocou webových signálov, súborov cookie, lokálnych zdieľaných objektov (LSO) a podobných metód (príklady ktorých sú uvedené nižšie). Automaticky môžeme prepojiť akékoľvek informácie, ktoré sme o vás získali, pomocou týchto postupov s informáciami, ktoré nám poskytnete a akýmikoľvek inými informáciami, ktoré o vás zhromaždíme v súlade s týmito Zásadami.

  • Webové signály. Webové signály sú elektronické obrázky, ktoré môžeme používať na našich webových lokalitách alebo v našich e-mailoch na odovzdávanie súborov cookie, počítanie návštev a porozumenie používaniu a efektívnosti kampane, napríklad či ste otvorili e-mail, ktorý sme vám poslali, a konali podľa neho.
  • Súbory cookie. Súbory cookie sú malé súbory údajov ukladané na váš pevný disk webovou lokalitou. Okrem iného nám súbory cookie pomáhajú zlepšiť váš zážitok z používania našich webových lokalít a služieb. Súbory cookie používame na to, aby sme videli, ktoré oblasti našich webových lokalít a ktoré funkcie sú obľúbené, a na počítanie návštev na našich webových lokalitách. Informácie získané zo súborov cookie používame aj na prispôsobenie obsahu a zamerania našej reklamy. Ak chcete zistiť viac o tom, ako spravovať nastavenia ochrany osobných údajov a ukladania pre súbory cookie, kliknite na nižšie uvedené odkazy.

   Pre Spojené štáty: http://www.allaboutcookies.org/

   Pre EÚ:http://www.youronlinechoices.com/

  • Lokálne zdieľané objekty („flashové súbory cookie“). Lokálne zdieľané objekty („flashové súbory cookie“). Lokálne zdieľané objekty, známe ako „flashové súbory cookie“, používame na ukladanie vašich preferencií, ako je ovládanie hlasitosti alebo zobrazenie obsahu na základe toho, čo zobrazujete na našich webových lokalitách, aby sme mohli vašu návštevu personalizovať. Flashové súbory cookie sa líšia od ostatných súborov cookie množstvom, typom zhromažďovania údajov a spôsobom ich ukladania. Ak chcete zistiť viac o nastaveniach ochrany osobných údajov a ukladania pre flashové súbory cookie, kliknite na nižšie uvedené odkazy.

   Pre Spojené štáty: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

   Pre EÚ: http://www.youronlinechoices.com/


  • Spotreba údajov a nahlasovanie chýb. Okrem automaticky zhromažďovaných informácií opísaných vyššie môžeme na vybraných zariadeniach s vaším súhlasom zhromažďovať aj podrobnejšie údaje bez identifikácie o tom, ako používate zariadenia, a o chybových hláseniach, ktoré sa týkajú vášho zariadenia (v minulosti známe pod názvom Tell HTC Experience a Tell HTC Error Report na starších zariadeniach). Keď sa zapojíte do týchto programov, pomôžete nám pochopiť spôsob, ako využívate vaše zariadenie, a zlepšovať zariadenia HTC a iné produkty a služby spoločnosti HTC a jej dôveryhodných partnerov. Spoločnosť HTC môže v prípade, keď je to potrebné, opätovne identifikovať tieto údaje, napríklad, ak požadujete technickú podporu, využívate konkrétnu službu alebo aplikáciu spoločnosti HTC alebo si vytvárate účet spoločnosti HTC. V časti „Nastavenia“ na vašom zariadení sa dozviete viac o používaní a ohlasovaní chýb zariadenia a/alebo môžete zmeniť svoje rozhodnutie podieľať sa na tomto programe. Nastavenia používania údajov a ohlasovania chýb neovplyvnia zhromažďovanie údajov o aktivácii bez identifikácie spoločnosťou HTC alebo o konkrétnych aplikáciách a službách spoločnosti HTC, ktoré sa rozhodnete využívať, vrátane účtu HTC, a ktorých sa inak týkajú obmedzenia uvedené v týchto Zásadách.


  Ostatné spoločnosti vrátane poskytovateľov analytických služieb tretích strán a poskytovateľov reklamných služieb tretích strán, ako je to popísané v nasledujúcej časti, môžu tiež automaticky zhromažďovať rovnaké alebo podobné informácie o vás a vašom zariadení, keď využívate Služby, vrátane osobných identifikačných údajov o vašich on-line aktivitách v určitom období na webových lokalitách a v aplikáciách tretích strán.

 3. INFORMÁCIE ZHROMAŽDENÉ PROSTREDNÍCTVOM REKLAMNÝCH SLUŽIEB

  V našich Službách môžeme využívať reklamné služby poskytovateľov tretích strán. Môžeme využiť aj tretie strany na odovzdávanie alebo pomoc pri odovzdávaní reklamy so značkou HTC na webových lokalitách tretích strán. Tretie strany automaticky zhromažďujú určité informácie o vás a vašich zariadeniach a vami využívaných Službách, aby mohli odovzdať tieto reklamy. Tieto informácie môžu zahŕňať údaje o návštevách webových lokalít a aplikáciách spoločnosti HTC a iných, o vašej adrese IP, o poskytovateľovi internetových služieb a prehľadávači, ktorý používate na navštevovanie našej webovej lokality.

  Tretie strany môžu zhromažďovať informácie pomocou súborov cookie (vrátane flashových súborov cookie), webových signálov, identifikátorov zariadenia alebo iných technológií. Tieto tretie strany môžu používať získané informácie o vás pre svoje vlastné potreby a pre potreby iných tretích strán na odovzdávanie reklamných služieb, ktoré zodpovedajú vašim záujmom, a na pochopenie používania a návštevnosti webových lokalít a aplikácií spoločnosti HTC a iných. Tieto Zásady sa nevzťahujú na súbory cookie ani webové signály využívané tretími stranami a nenesieme za ne zodpovednosť. Odporúčame vám skontrolovať zásady ochrany osobných údajov týchto tretích strán a zadávateľov reklám, aby ste zistili, akým spôsobom používajú súbory cookie a iné technológie. Viac informácií o postupoch mnohých našich bežných reklamných služieb získate kliknutím sem: http://www.networkadvertising.org/choices/

 4. POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV.

  Spoločnosť HTC využíva vaše informácie vrátane osobných údajov na nasledujúce účely:

  • prevádzkovanie a zdokonaľovanie našich webových lokalít, produktov, Služieb a marketingu,
  • zabezpečenie personalizovaného a prispôsobeného zážitku, obsahu, marketingu a odporúčaní pre vás naprieč všetkými našimi Službami,
  • reagovanie na vaše pripomienky a otázky a poskytovanie služieb zákazníkom,
  • poskytovanie a odovzdávanie produktov a služieb, ktoré požadujete,
  • posielanie informácií súvisiacich s vašimi požiadavkami a nákupmi vrátane potvrdení, faktúr, technických oznámení, aktualizácií, bezpečnostných upozornení a podporných a administratívnych správ,
  • komunikáciu s vami o súťažiach, akciách, odmenách, nadchádzajúcich udalostiach a o novinkách o produktoch a službách ponúkaných spoločnosťou HTC a našimi vybranými partnermi (konáme tak na základe vašich volieb, v súlade s našimi zásadami) a na spracovávanie a odovzdávanie súťažných hesiel a odmien,
  • prepojenie alebo kombinovanie vašich osobných údajov s ďalšími informáciami, ktoré sme získali o tom, ako používate ďalšie služby spoločnosti HTC, a od tretích strán s cieľom, ktorý uvádzame v týchto zásadách, aby sme lepšie rozumeli vám a vašim potrebám a poskytovali vám odporúčania, lepšie služby a prispôsobený marketing,
  • ochrana proti podvodným, neoprávneným a nelegálnym aktivitám, ich preskúmanie a zabránenie im,
  • filtrovanie obsahu, ktorý sa zobrazuje v rámci Služieb,
  • spracovávanie údajov o používaní a iných štatistických údajov a informácií týkajúcich sa Služieb a
  • uľahčenie zdieľania informácií a obsahu, ktoré zverejňujete prostredníctvom sociálnych médií.

 5. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ÚDAJOCH O POLOHE

  Keď používate niektoré Služby, môžeme zhromažďovať, spracovávať, ukladať a zdieľať presné údaje o vašej polohe. Tieto informácie o polohe môžu zahŕňať geografickú polohu vášho zariadenia v skutočnom čase. Môže sa to týkať aj názvov miest, ktoré ste navštívili, ktoré ste sa rozhodli označiť a určiť, zaznamenať alebo na ktorých ste sa rozhodli zdieľať vašu polohu, miesta, ktoré ste vyznačili na mape, geografickú polohu, dátumy a iné metadáta fotografií, ktoré ste zachytili, informácie o trasách, ktoré ste precestovali, o vašej vzdialenosti od iných zariadení, akými sú zariadenia s povoleným rozhraním Bluetooth, Wi-Fi routre a o službách, ktoré tieto zariadenia využívajú (ako napríklad sledovanie vášho pohybu obchodom pri zhromažďovaní údajov a na marketingové účely) a dátumy a časy, keď ste boli na určitých miestach. Spoločnosť HTC môže zdieľať vaše údaje o polohe s poskytovateľmi aplikácií, ktorí preukážu náležité oprávnenie. Spoločnosť HTC môže spájať údaje o polohe s informáciami umožňujúcimi identifikáciu osôb, akými sú napríklad informácie o identifikačnom čísle vášho zariadenia a informácie o vašom účte. Naše služby môžu tiež zhromažďovať údaje o presnej polohe v neidentifikovateľnej forme a tieto údaje môžeme zdieľať s partnermi a operátormi na zdokonalenie funkcií a služieb.

 6. ZDIEĽANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  INFORMÁCIE, KTORÉ ZDIEĽATE

  Služby vám môžu umožniť pripojenie a zdieľanie vašich činností, pripomienok, obsahu a informácií verejne alebo s ľuďmi podľa vášho výberu. Môžete sa pripájať a zdieľať informácie aj v rámci platforiem sociálnych médií, webových lokalít, aplikácií a služieb tretích strán („Služby zdieľania tretích strán“) prostredníctvom doplnkov, miniaplikácií, tlačidiel a iných funkcií tretích strán dostupných v našich Službách a pripojených k nim. Majte na pamäti vlastné potreby ochrany osobných údajov pri výbere toho, ku komu sa pripojíte a čo zdieľate a zverejňujete. Nemôžeme kontrolovať ochranu osobných údajov ani bezpečnosť informácií, ktoré sa rozhodnete zverejniť alebo zdieľať s ostatnými. Nemôžeme regulovať a nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť služieb zdieľania tretích strán ani za ich konanie či za údaje, ktoré tieto služby zdieľania tretích strán o vás a vašom zariadení zhromažďujú, ani za to, ako tieto údaje využívajú. Prečítajte si zásady na ochranu osobných údajov služieb zdieľania tretích strán a oboznámte sa s nimi.

  INFORMÁCIE, KTORÉ ZDIEĽAME

  Môžeme zdieľať vaše osobné údaje nasledujúcim spôsobom:

  • S vaším súhlasom. Môžete nám napríklad povoliť zdieľať vaše osobné údaje s našimi partnermi na webových lokalitách so spoločnou značkou alebo môžete využívať naše Služby na pripojenie sa k službám našich partnerov alebo ich požiadať o informácie. Používanie vašich osobných údajov našimi partnermi je predmetom ich zásad ochrany osobných údajov.
  • Na účely uzatvorenia obchodu (alebo jednania o uzatvorení obchodu) zahŕňajúceho predaj alebo prevod celého nášho podniku alebo jeho časti alebo majetku. Uzatvorenie obchodu môže zahŕňať akékoľvek transakcie alebo postupy spojenia, financovania, akvizície alebo bankrotu.
  • Na právne účely, účely zaistenia ochrany a bezpečnosti vrátane:
   • zabezpečenia súladu s právnymi predpismi alebo regulačnými požiadavkami a reagovania na zákonné požiadavky a zákonné procesy,
   • ochrany práv a majetku spoločnosti HTC, našich zástupcov, zákazníkov a ďalších osôb vrátane vymáhania plnenia zmlúv, zásad a podmienok používania a ochrany našej siete a hmotného majetku a
   • v stave núdze vrátane ochrany bezpečnosti našich zamestnancov a zástupcov, našich zákazníkov alebo akejkoľvek inej osoby.
  • S tými, ktorí ich používajú na to, aby poskytovali služby nám alebo v našom mene.
  • S bezdrôtovými operátormi. To, ako používajú vaše údaje, je predmetom ich zásad ochrany osobných údajov.

  Môžeme zdieľať súhrnné a neidentifikovateľné údaje s inými na akýkoľvek účel.


 7. MIESTO ULOŽENIA VAŠICH ÚDAJOV, PRENOS VAŠICH ÚDAJOV; ICH ZACHOVANIE

  Informácie, ktoré zhromažďujeme, môžeme ukladať vo vašom telefóne alebo na našich serveroch a prenášať ich, ukladať a spracovávať v Spojených štátoch amerických, na Taiwane, v Singapure, členských štátoch Európskej únie a v ktorejkoľvek inej krajine, kde spoločnosť HTC alebo poskytovatelia jej služieb uchovávajú vybavenie vrátane jurisdikcií, ktoré nemusia mať zákony o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečujú rovnocennú ochranu ako vaša domovská krajina. Všetky osobné údaje, ktoré získame, však budeme chrániť v súlade s týmito Zásadami. Využívaním Služieb súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami. Osobné údaje, ktoré zhromaždíme, sa môžu uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na splnenie účelu uvedeného v časti „VYUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV“ počas časového úseku, ktorý si špecificky vyžadujú príslušné nariadenia alebo právne predpisy.

 8. VOĽBY A ZMENY INFORMÁCIÍ

  Z našich marketingových e-mailov sa dozviete, ako sa odhlásiť z odberu ďalších marketingových e-mailov. Ak sa odhlásite, stále vám môžeme posielať e-maily bez marketingového obsahu. E-maily bez marketingového obsahu zahŕňajú e-maily o vašich kontách a našich obchodných vzťahoch s vami a môžu obsahovať požiadavku, aby ste sa podieľali na prieskumoch týkajúcich sa vášho využívania Služieb a spokojnosti s nimi.

  Môžete nám poslať požiadavky týkajúce sa vašich osobných údajov prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie. Môžete požiadať o zmenu volieb týkajúcich sa kontaktu alebo marketingu a aktualizovať, vymazať, sprístupniť alebo vykonať ďalšie zmeny týkajúce sa vašich osobných údajov alebo obsahu, ktorý odosielate v rámci Služieb. Nemusíme vyhovieť všetkým takýmto požiadavkám, pokiaľ si to nevyžadujú právne predpisy.

  Pri využívaní našich Služieb vás my a tretie strany môžeme nechať rozhodnúť, ako využívať určité mechanizmy sledovania, vrátane sledovania vašich on-line aktivít po určitú dobu a na rôznych webových lokalitách, v aplikáciách a on-line službách. Môžeme sprístupniť nastavenia vo vašom zariadení, ktoré vám umožnia zmeniť spôsob, ktorým my aj iní zhromažďujú určité informácie o vás. Prečítajte si príručku produktu, kde získate viac informácií o nastaveniach vášho zariadenia. Mnohé prehľadávače sú nastavené na prijímanie súborov cookie do doby, kým nastavenia nezmeníte.
  Odstránenie alebo odmietnutie našich súborov cookie by mohlo mať vplyv na to, ako budú naše webové lokality a Služby u vás fungovať, a je možné vymazať alebo zablokovať voliteľné súbory cookie nastavené nami alebo tretími stranami.

  Niektorí z našich poskytovateľov reklamných služieb z tretích strán poskytujú aj možnosti výberu použitia súborov cookie pri odovzdávaní reklamných služieb upravených podľa vášho profilu a predvolieb. Viac sa dozviete na adrese:
  http://www.networkadvertising.org/choices/
  http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html#measure

  Zatiaľ čo my spolu s inými spoločnosťami vám prinášame niektoré možnosti výberu, ako je ďalej uvedené v týchto Zásadách, existuje mnoho spôsobov, akými sú signály webového prehliadača a podobné mechanizmy vám umožnia zablokovať sledovanie a my si nemusíme byť vedomí ani zohľadňovať každý takýto mechanizmus.

 9. BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Usilujeme sa chrániť osobné údaje prostredníctvom primeraných fyzických, technických a organizačných opatrení, ktoré nám majú pomôcť brániť sa proti neoprávnenému alebo nezákonnému prístupu,používaniu, spracovávaniu či pozmeňovaniu osobných údajov, ktoré prijímame prostredníctvom našich Služieb a proti akémukoľvek narušeniu či strate takýchto osobných údajov. Hoci podnikáme kroky na používanie a zdokonaľovanie rôznych bezpečnostných opatrení, žiadny systém či technológia nie sú úplne bezpečné. Ak sa dozviete o nedostatočnom zabezpečení ovplyvňujúcom Služby spoločnosti HTC, pošlite nám e-mail na adresu security@htc.com alebo navštívte našu webovú lokalitu a ohláste to. V prípade obáv týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo týchto Zásad nám pošlite e-mail na adresu Global-Privacy@htc.com.

  Konto HTC vám umožní používať jediné používateľské meno a heslo na prihlásenie na adrese HTCSense.com a v prípade iných aplikácií a Služieb spoločnosti HTC. Niektoré aplikácie a Služby spoločnosti HTC si vyžadujú odlišné používateľské meno a heslo. Chráňte si svoje používateľské mená a heslá a pomôžte zabrániť niekomu inému získať prístup k vašim kontám a vašim osobným údajom.

  Nenesieme zodpovednosť za bezpečnosť akýchkoľvek nezávislých aplikácií a služieb tretích strán ani za údaje, ktoré tieto aplikácie a služby tretích strán o vás môžu zhromažďovať. Obráťte sa na príslušné tretie strany, ako zaisťujú bezpečnosť vašich údajov.

 10. KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

  Radi vám odpovieme na vaše pripomienky a otázky týkajúce sa týchto Zásad. Pošlite nám e-mail na adresu global-privacy@htc.com. Písomne sa na nás môžete obrátiť aj na ďalej uvedených adresách:

 11. Americas:
  HTC America, Inc.
  13920 SE Eastgate Way, Suite 400
  Bellevue, WA 98005
  Attention: Privacy Administrator

  APAC:
  HTC Corporation
  23 Xinghua Road,
  Taoyuan District,
  Taoyuan City 330, Taiwan
  Company registration number: 16003518
  Attention: Privacy Administrator

  EU:
  HTC Europe Co. Ltd
  Salamanca, Wellington Street
  Slough, Berkshire SL1 1YP, U.K.
  Company registration number: 04826012
  Attention: Privacy Administrator

  (HTC Europe Co. Ltd is the nominated representative of HTC Corporation for the EU.)

 12. ZMENY V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme meniť. Ak vykonáme akékoľvek zmeny Zásad, zverejníme ich na tejto stránke a upravíme dátum poslednej aktualizácie uvedený nižšie.

  TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV BOLI NAPOSLEDY AKTUALIZOVANÉ 29. septembra 2014.