PRENESTE VŠETKO V PRIEBEHU SEKÚND

HTC nástroje na prenos umožňujú preniesť všetky kontakty, fotografie, hudbu a ďalší obsah do nového telefónu HTC, pričom stačí pár jednoduchých krokov. ZAČÍNAME

AKO ZÁLOHOVAŤ TELEFÓN HTC:

Pre prípad straty, poškodenia alebo inovovania vášho telefónu sú všetky vaše účty, aplikácie, záložky, rozloženie domovskej obrazovky, nastavenia a miniaplikácie uložené v cloude, odkiaľ ich môžete veľmi rýchlo prevziať a obnoviť v novom telefóne HTC pomocou funkcie zálohovania HTC Zálohovanie. Môžete si nastaviť aj denné zálohovanie.

 • 1
  Pri nastavení zariadenia zapnite funkciu HTC Backup výberom položky Zálohovať telefón denne alebo ju zapnite v ponuke Nastavenia.
 • 2
  Posunutím prsta otvorte panel Oznámenia a ťuknite na položku Nastavenia.
 • 3
  Ťuknite na prepínač Zálohovanie zap./vyp.
 • 4
  Ako účet zálohy vyberte Konto HTC a prihláste sa doň: prihlásiť sa môžete aj pomocou konta HTC alebo účtu na Facebooku.
 • 5
  Ak ste prihlásení do konta Google, ťuknutím naň zmeňte účet zálohy na konto HTC.
 • 6
  Prihláste sa v službe Dropbox alebo si vytvorte konto Dropbox.
 • 7
  Ťuknutím na položku Povoliť povolíte funkcii HTC Zálohovanie prístup do vášho účtu Dropbox a hotovo.

 

Keď telefón dokončí zálohovanie, v časti História zálohovania uvidíte dátum a čas poslednej zálohy. Manuálne zálohovanie spustíte ťuknutím na položku Zálohovať teraz.