PRENESTE VŠETKO V PRIEBEHU SEKÚND

HTC nástroje na prenos umožňujú preniesť všetky kontakty, fotografie, hudbu a ďalší obsah do nového telefónu HTC, pričom stačí pár jednoduchých krokov.

AKO ZÁLOHOVAŤ TELEFÓN HTC:

Pre prípad straty, poškodenia alebo inovovania vášho telefónu sú všetky vaše účty, aplikácie, záložky, rozloženie domovskej obrazovky, nastavenia a miniaplikácie uložené v cloude, odkiaľ ich môžete veľmi rýchlo prevziať a obnoviť v novom telefóne HTC pomocou funkcie zálohovania HTC Backup. Môžete si nastaviť aj denné zálohovanie.

 • 1
  Presvedčte sa, že vaše pripojenie Wi-Fi alebo dátové pripojenie telefónu je zapnuté.
 • 2
  Prejdite na položku Nastavenia a ťuknite na položku Zálohovanie a obnovenie.
 • 3
  Ťuknite na položku Účet zálohy a potom na Konto HTC.
 • 4
  Na Konto HTC sa prihláste pomocou konta Google, účtu Facebook alebo vašej e-mailovej adresy.
 • 5
  Ak ste sa prihlásili pomocou vášho konta Google, zablokujte možnosť zálohovanie na obrazovke služieb Google, pretože používate HTC Backup.
 • 6
  Ak vás systém požiada o výber cloudového úložného priestoru, na zálohovanie nového telefónu vyberte službu Google Drive.
 • 7
  Na obrazovke Zálohovanie a obnovenie sa presvedčte, že máte zapnuté automatické zálohovanie, aby sa vykonávalo pravidelné zálohovanie. Manuálne vykonanie zálohovanie telefónu vykonáte ťuknutím na položku Zálohovať teraz.