Replying to a message

Hvilke miljøer bør jeg unngå å plassere eller bruke telefonen i?

Hold telefonen borte fra varmekilder som radiatorer, varmeovner, komfyrer eller andre produkter (medregnet forsterkere) som utvikler varme. Unngå også fuktige områder når du bruker telefonen.
0 People found this helpful