Inställningar & tjänster
Förbereda inför en programuppdatering
Inställningar & tjänster

Förbereda inför en programuppdatering

För att försäkra dig om att en programuppdatering ska gå smidigt och utan avbrott bör du förbereda telefonen för uppdateringen. Det här måste du kontrollera.
  • Om batterinivån är låg laddar du snabbt upp telefonen innan du påbörjar uppdateringen.
  • Kontrollera mängden ledigt lagringsutrymme i telefonen och frigör utrymme för uppdateringen. Läs mer om hur man kontrollerar det tillgängliga lagringsutrymmet i Kontrollera telefonens och SD-kortets lagringsutrymme.

    Ta vid behov bort program som du inte längre vill ha. Se Avinstallera ett program för hur man går tillväga.

    Alternativt kan du ta bort stora filer (som foton, videor eller musik) från telefonen.

  • Försäkra dig om att datorn är inställd med korrekt datum och tid. Detta avgör vilka nya uppdateringar som laddas ned. För mer information, se Ställa in rätt datum och tid.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
540
se
48
*Skriv in din kommentar här …
windows-phone-8s-by-htc
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR