Inställningar & tjänster
Skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod
Inställningar & tjänster

Skydda ditt SIM-kort med en PIN-kod

Öka säkerheten ett snäpp till genom att ange en PIN-kod (personligt identifieringsnummer) för SIM-kortet.

Viktigt: Försäkra dig om att du har standard-PIN-koden för SIM-kortet från din mobiloperatör innan du fortsätter.
  1. Svep till vänster på startsidan.
  2. Tryck på Inställningar.
  3. Snärta åt vänster för att gå till program och tryck sedan på telefon.
  4. Tryck på SIM-säkerhet På/Av för att slå på den.
  5. Ange PIN-koden för SIM-kortet och tryck sedan på retur.
  6. För att ändra SIM-kortets PIN-kod, tryck på Ändra SIM-kortets PIN-kod.

Återställa ett SIM-kort som har blivit spärrat

Om du anger fel PIN-kod fler gånger än det maximalt tillåtna antalet försök kommer SIM-kortet att "‍PUK-spärras"‍.

Viktigt: För att kunna komma åt SIM-kortet igen krävs en PUK-kod. Du kan erhålla den här koden från din mobiloperatör.
  1. Ange PUK-koden på uppringningsskärmen i Telefon och tryck sedan på retur.
  2. Ange ny PIN-kod, tryck på enter och bekräfta sedan den nya PIN-koden.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
540
se
48
*Skriv in din kommentar här …
windows-phone-8s-by-htc
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR