Vad ingår i Office-navet?

Vad ingår i Office-navet?

Microsoft Office Mobile inbegriper mobila versioner av Microsoft Office-appar. Du hittar dem i Office-navet. Du kan även använda Office-navet för att komma åt och redigera dokument som sparats online.
 1. På startsidan, tryck på .
 2. Dra åt vänster eller höger längs med skärmen så visas dina dokument och annat material.
  senaste

  Listar alla dokument som öppnats eller sparats nyligt.

  Skärmen senaste låter dig även hitta, öppna eller skapa Excel, PowerPoint och Word-dokument.

  platser

  Kom åt dina Office-dokument som är lagrade på din telefon eller online, t.ex. i SkyDrive, Microsoft SharePoint eller Office 365.

Tips: Tryck och håll ner på ett dokument för att se ytterligare alternativ som t.ex. delning, spara på SkyDrive, ta bort m.m.

Vilka sorters filer kan öppnas i Office Mobile?

Office Mobile-app Filformat
Word Mobile .doc, .docx, .dot, .dotx, .dotm, .docm .txt, .rtf
Excel Mobile .xls, .xlsx, .xlt, .xltx, .xlsm, .xltm
PowerPoint Mobile .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .pptm, .ppsm

Skapa och redigera Office-dokument

 1. På startsidan, tryck på .
 2. Gör något av följande:
  Skapa ett nytt dokument
  1. I listan senaste, tryck på .
  2. Välj ett tomt dokument eller mall för att öppna ditt innehåll.
  Redigera ett befintligt dokument
  1. Leta upp dokumentet som du vill redigera och tryck på det.
  2. Tryck på och utför dina ändringar i dokumentet.
 3. Tryck på > spara för att spara ditt dokument.
  Tips: För att spara ditt dokument på SkyDrive, tryck på > spara som...

Läga till en SharePoint-webbplats

Du kan ansluta till en SharePoint-webbplats för att öppna dokument på den.
Viktigt: Om du försöker ansluta till ditt företags SharePoint-webbplats, se till att ansluta till ditt företags Wi-Fi-nätverk först.
 1. På startsidan, tryck på .
 2. Svep vänster till listan places.
 3. Tryck på .
 4. Ange SharePoint-webbplatsens adress och tryck på .
 5. Ange den information som krävs och tryck på klar.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt