Det här kan du göra i Kalender

Det här kan du göra i Kalender

Missa aldrig mer ett viktigt datum. Du kan synkronisera dina befintliga kalendrar från dina e-postkonton till telefonen och visa dem i appen Kalender. Du kan också lägga till nya avtalade tider, skapa en uppgiftslista och besvara inbjudningar som folk skickar till dig.
  • När du har konfigurerat dina e-postkonton synkroniseras de kalendrar som är associerade med dina konton till din telefon.

    Om du inte har konfigurerat dina e-postkonton kan du läsa E-post för att se hur man lägger till dem till telefonen.

    När du skapar nya avtalade tider i telefonen synkroniseras de till kalendrarna i dina konton.

  • Om du har konfigurerat ett Facebook-konto visas dina Facebook-händelser i appen Kalender. Du kan bara visa, inte skapa eller redigera Facebook-händelser i telefonen.

0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt