Slå på platstjänster

Slå på platstjänster

Du kan välja att aktivera platsstjänster och tillåta att program använder din platsinformation för en rikare upplevelse. Du kan till exempel lagra din GPS-position på foton som du tar med Kamera-programmet. Du kan även använda Kartor för att visa din plats.
  1. Svep till vänster på startsidan.
  2. Tryck på Inställningar > position.
  3. Tryck på positionstjänstens På/av-knapp.
Program som du aktiverar platstjänster för kan nu komma åt din aktuella plats.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt