Skanna koder, taggar och text

Skanna koder, taggar och text

Vill du skanna och söka efter någonting? Med hjälp av Bing Vision kan du använda kameran för att skanna många av de saker du ser och sedan söka efter dessa på nätet.

Du kan skanna QR-koder och Microsoft-taggar som du ser i veckotidningar, online, på skyltar eller andra ställen. Du kan även skanna text för att söka efter den, få den översatt och klistra in skannad text i ett meddelande.

Obs!: Vilka objekt du kan skanna och söka efter varierar mellan olika länder och regioner.

Skanna en QR-kod

 1. Tryck på .
 2. På skärmen Bing Sök trycker du på .
 3. Rikta kameran mot den QR-kod som du vill skanna.

  Sedan visas skärmen Resultat.

 4. Tryck på resultatet för att få information om QR-koden. Vilken information som visas beror på QR-koden och kan vara ett meddelande, kontaktinformation, en e-postadress, webbplats eller ett telefonnummer.

Skanna en Microsoft-tagg

 1. Tryck på .
 2. På skärmen Bing Sök trycker du på .
 3. Rikta kameran mot den Microsoft-tagg som du vill skanna.

  Sedan visas skärmen Resultat.

 4. Tryck på resultatet för att få information om taggen.

Söka genom att skanna en streckkod, bok, ett cd- eller dvd-omslag

 1. Tryck på .
 2. På skärmen Bing Sök trycker du på .
 3. Rikta kameran mot den streckkod, det bokomslag eller cd-/dvd-omslag som du vill skanna.

  Sedan visas skärmen Resultat.

 4. Tryck på resultatet för att få information från nätet om det objekt som du har skannat.

Söka genom att skanna text

Du kan skanna text och sedan söka efter de skannade orden på nätet. Du kan även få texten översatt.
 1. Tryck på .
 2. På skärmen Bing Sök trycker du på .
 3. Rikta kameran mot texten som du vill skanna och tryck sedan på skanna text.
 4. Du kan:
  Söka på nätet. Trycka på var och en av fyrkanterna som innehåller orden du vill söka efter och sedan trycka på sök.
  Se en översättning av text som är igenkänd. Tryck på översätt och välj sedan ett språk.

Kopiera och klistra in skannad text

 1. Tryck på .
 2. På skärmen Bing Sök trycker du på .
 3. Rikta kameran mot texten som du vill skanna och tryck sedan på skanna text.
 4. Tryck på > kopiera allt.
 5. Öppna filen, programmet eller meddelandet där du vill klistra in texten.
 6. Tryck där du vill klistra in texten.
 7. I textförslagsfältet ovanför tangentbordet trycker du på klistra in-ikonen .

Välja bland tidigare bildsökningsresultat

 1. Tryck på .
 2. På skärmen Bing Sök trycker du på .
 3. Tryck på historik.
 4. På skärmen Visning-Historik trycker du på ett tidigare resultat.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt