Inställningar & tjänster
Wi‑Fi
Inställningar & tjänster

Wi-Fi

Om du vill använda Wi-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller surfzon. Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi-Fi varierar beroende på objekt som byggnader och väggar mellan rum som Wi-Fi-signalen måste passera igenom.

Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

 1. Svep till vänster på startsidan.
 2. Tryck på Inställningar > Wi-Fi.
 3. Tryck på brytaren Trådlöst nätverk På/Av för att slå på trådlöst nätverk.

  Sedan visas en lista med tillgängliga trådlösa nätverk.

 4. Tryck på det trådlösa nätverk som du vill ansluta till.
  • Om du valde ett öppet nätverk ansluter telefonen automatiskt till nätverket. (Vissa trådlösa nätverk, t.ex. i restauranger, på kaféer och hotell osv., kanske kräver att du anger ett lösenord i webbläsaren för att kunna ansluta.)
  • Om du valde ett nätverk med aktiverad säkerhet anger du lösenordet som krävs och trycker på klart.

När du är ansluten till ett trådlöst nätverk visas Wi-Fi ansluten-ikonen i statusfältet för att upplysa om signalstyrkan (antal staplar som är tända).

Nästa gång du ansluter till samma skyddade trådlösa nätverk blir du inte ombedd att ange lösenordet eller annan säkerhetsinformation igen om du inte har gjort en fabriksåterställning.

Ansluta till ett dolt Wi-Fi-nätverk

Ett Wi-Fi-nätverk kan vara dolt, vilket innebär att nätverkets namn inte sänds ut. I så fall visas det inte i listan över tillgängliga nätverk på skärmen Wi-Fi-inställningar och inget meddelande visas när nätverket är inom räckhåll. Om du vill ansluta till ett dolt Wi-Fi-nätverk när det är inom räckhåll måste du ange korrekt nätverksnamn och lösenord.
Viktigt: Nätverksnamnet och lösenordet är skiftlägeskänsliga.
 1. Svep till vänster på startsidan.
 2. Tryck på Inställningar > Wi-Fi.
 3. Kontrollera att Wi-Fi är aktiverat.
 4. Tryck på avancerat.
 5. Tryck på , ange nätverksnamn och tryck sedan på lägg till.
 6. På skärmen Logga in anger du lösenord och trycker på klart.

Koppla från ett Wi-Fi nätverk

 1. Svep till vänster på startsidan.
 2. Tryck på Inställningar > Wi-Fi.
 3. Tryck på brytaren Trådlöst nätverk På/Av för att slå av trådlöst nätverk och koppla från det trådlösa nätverket.

Du kan även trycka och hålla ned nätverkets namn och trycka på ta bort för att koppla från. Detta medför dock att säkerhetsinställningarna raderas om nätverket är skyddat, och du måste då ange dem igen nästa gång du ansluter till det här Wi-Fi nätverket.

 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
540
se
48
*Skriv in din kommentar här …
windows-phone-8s-by-htc
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-wifi