Inställningar & tjänster
Dataanslutning
Inställningar & tjänster

Dataanslutning

När du startar telefonen för första gången ställs den automatiskt in på att använda din mobiloperatörs datatrafikanslutning (om SIM-kortet är isatt).

Slå av eller på dataanslutningen

Om du stänger av din dataanslutning kan du spara in både batteritid och avgifter för datatrafik. Om du inte har dataanslutningen på och inte heller är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk kan du inte få automatiska uppdateringar av din e-post, sociala nätverkskonton och annan synkroniserad information.
 1. Svep till vänster på startsidan.
 2. Tryck på Inställningar > mobilt nätverk.
 3. Tryck på brytaren Dataanslutning På/Av.

Använda Anslutningsinställningar

Appen Anslutningsinställningar gör det snabbt och enkelt att konfigurera om dina inställningar för dataanslutning.

När du ändrar till ett annat SIM-kort och startar om telefonen öppnas Anslutningsinställningar och ställer in telefonens dataanslutning automatiskt baserat på ditt nya SIM-kort.

Om din mobiloperatör använder olika profiler för anslutningsinställningar för sina datatjänster (t.ex. olika inställningar för Internet och WAP) kan du även använda den här appen för att enkelt växla mellan dessa profiler.

Växla till en annan dataanslutning

Välj en mobiloperatör manuellt i Anslutningsinställningar om appen inte automatiskt konfigurerar telefonens dataanslutning, eller om du behöver växla till en annan mobiloperatör för att använda en viss datatjänst.
 1. Svep till vänster på startsidan.
 2. Tryck på Anslutningsinställningar.
 3. Tryck på > manuellt val.
 4. Välj det land och den mobiloperatör du vill använda.
 5. Tryck på för att verkställa ändringarna.

Lägg till en ny anslutningspunkt

Ett namn på en anslutningspunkt (APN) är den adress som används av telefonen för att ansluta till ett datanätverk. Som standard ställs APN:er in automatiskt när du ställer in telefonen första gången. Om din mobildataanslutning inte fungerar eller om du inte kan skicka ett MMS, försök att ange en ny APN baserat på din position och mobiloperatör.
Viktigt: Innan du lägger till ska du be din mobiloperatör om åtkomstpunktens namn och nödvändiga inställningar (inklusive användarnamn och lösenord om så krävs).
 1. Svep till vänster på startsidan.
 2. Tryck på Inställningar > mobilt nätverk.
 3. Tryck på lägg till Internet-apn eller lägg till mms-apn.
 4. Ange APN och andra inställningar som krävs.
 5. Tryck på för att spara.

Aktivera dataroaming

Anslut till nätverk som har avtal med din mobiloperatör och få tillgång till datatjänster även när du befinner dig utanför täckningsområdet för din mobiloperatör.

Varning: Att använda datatrafiktjänster vid roaming medför höga kostnader. Kontrollera med din mobiloperatör om kostnader för dataroaming innan du aktiverar det.
 1. Svep till vänster på startsidan.
 2. Tryck på Inställningar > mobilt nätverk.
 3. Tryck i rutan Alternativ för dataroaming och tryck sedan på roaming.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
540
se
48
*Skriv in din kommentar här …
windows-phone-8s-by-htc
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR
topic_tag-connections_internet-data