Skicka e-post

Skicka e-post

 1. Öppna det e-postkonto du vill använda för att skicka e-postmeddelandet.
 2. Tryck på .
 3. Fyll i en eller flera mottagare. I fältet Till kan du:
  • Trycka på för att välja en kontakt. Tryck på den igen för att lägga till mer.
  • Börja skriva en persons namn eller e-postadress. Om träffar hittas bland din sparade kontakter när du skriver kommer de med på listan. Tryck på den du vill ha.
 4. Ange ett ämne och skriv meddelandet.
 5. Om du vill bifoga en bild trycker du på .
 6. När du är redo att skicka ditt e-postmeddelande trycker du på .
Tips:
 • När du skriver flera e-postadresser manuellt ska du separera dem med ett semikolon.
 • Om du vill skicka en kopia (cc) eller en hemlig kopia (bcc) trycker du på > visa kopia och hemlig kopia och lägger till andra mottagare.

Ställa in prioritet för ett e-postmeddelande

Du kan ställa in prioriteten för ett e-postmeddelande innan du skickar det.

 1. Tryck på > prioritet när du skriver meddelandet.
 2. Välj prioritet för meddelandet.

Spara eller ignorera e-postmeddelandet

 1. Medan du skriver meddelandet trycker du på .
 2. Välj om du vill spara e-postmeddelandet som ett utkast eller ta bort det.

Återuppta ett e-postutkast

 1. I e-postlistan trycker du på > mappar > utkast.
 2. Tryck på utkaste-postmeddelandet för att redigera det.
 3. Skicka e-postmeddelandet.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt