Inställningar & tjänster
Använda skärmtangentbordet
Inställningar & tjänster

Använda skärmtangentbordet

Skärmtangentbordet visas när du startar en app eller väljer ett fält som kräver text eller siffror.
Tryck var som helst på skärmen där du kan skriva och tangentbordet visas automatiskt.
När du är klar med tangentbordet, tryck på för att stänga ner det.

Slå på skiftlåset (stora bokstäver)

Håll ner eller tryck två gånger på shift-tangenten . Tryck på den igen för att stänga av skiftlåset.

Skriva nummer och symboler

 1. Tryck på för att växla till det numeriska tangentbordet. Du hittar siffror, gemensamma skiljetecken och symboler på tangentbordet.
 2. För att använda fler symboler, tryck på .
 3. Vissa av symboltangenterna kan öppna ännu fler symboler. Håll nere på en symbol för att öppna fler.
  Till exempel:
  • Håll ner en symboltangent som t.ex. den vänstra parentesen och tryck sedan på den symbol du vill använda.
  • Håll ner punkttecknet för att öppna några av alternativen för gemensamma skiljetecken och tryck sedan på den du vill använda.
  • Tryck och håll ner på valutasymbolen för att välja mellan tillgängliga valutor.

Flytta markören

För att placera markören i mitten av texten, håll ner nära den text som du vill ändra tills en markör visas och dra sedan fingret för att flytta markören exakt dit du vill ha den.
 
Personer tyckte att det här var hjälpsamt
Välj ett problem i listrutan:
540
se
48
*Skriv in din kommentar här …
windows-phone-8s-by-htc
Tack!
RELATERADE ARTIKLAR