Söka, redigera eller ta bort

Söka, redigera eller ta bort

Söka efter en kontakt

Om din kontaktlista är särskilt lång är sökning förmodligen det snabbaste sättet att hitta en kontakt.
 1. I listan Alla kontakter trycker du på .
 2. I sökfältet anger du de första bokstäverna i kontaktens för- eller efternamn som du söker efter.

  Kontakter som matchar visas då.

 3. Tryck på kontakten för att visa personens kontaktuppgifter.

Redigera en kontakts information

Viktigt: Kontakter från Facebook, Twitter eller LinkedIn kan inte redigeras. Men du kan lägga till information och sedan spara den i ett annat konto (t.ex. ditt Microsoft-konto).
 1. I kontaktlistan Alla trycker du på kontakten vars information du vill ändra.
 2. Knacka på .
 3. Om detta är en länkad kontakt (någon med flera konton som visas som en post i kontaktlistan) trycker du på kontot som du vill redigera (tryck t.ex. på Redigera Microsoft-konto).
 4. Redigera eller lägg till ny information för kontakten.

  När du angett ny information för ett objekt ska du komma ihåg att trycka på för att verkställa ändringarna.

 5. När du är klar, tryck på eller .

Radera en kontakt

Viktigt: Du kan inte ta bort en Facebook, Twitter eller LinkedIn kontakt i telefonen men du kan ta bort kontakter från andra tjänster. När du gör detta tas kontakten bort både från telefonen och online-tjänsten där den lagras.
 1. I kontaktlistan alla trycker du på den kontakt du vil ta bort.
 2. Tryck på > ta bort.
 3. Om kontakten är en länkad kontakt (någon med flera konton) väljer du vilket konto som kontakten ska tas bort från.
Tips: Du kan också trycka på och hålla in en kontakt och sedan trycka på ta bort.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt