Lägga till en ny kontakt

Lägga till en ny kontakt

  1. På startsidan, tryck på tilen Kontakter.
  2. I listan Alla kontakter trycker du på .
  3. Om du har mer än ett konto inställt på telefonen, tryck på kontot som du vill skapa kontakten i.
  4. Tryck på varje objekt (t.ex. namn, telefon, e-post) och ange informationen.

    När du angivit information för varje objekt ska du trycka på för att spara den.

  5. Tryck på lägg till foto för att tilldela en bild eller använd kameran för att ta en bild av kontakten.
  6. När du är klar trycker du på för att spara den nya kontakten.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt