Ringa ett samtal

Ringa ett samtal

Viktigt: En del SIM-kort är försedda med en PIN-kod (personligt identifieringsnummer) från mobiloperatören. Om du tillfrågas om PIN-kod, ange den och tryck sedan på Retur. Om du anger fel PIN-kod tre gånger blockeras ditt SIM-kort. Inget att oroa sig för. Kontakta bara din mobiloperatör och fråga efter PUK-koden (PIN-kod för att ta bort blockering).
 1. På startsidan, tryck på .
 2. Tryck på för att öppna knappsatsen.
 3. Ange numret du vill ringa och tryck sedan på ring.

För att lägga på trycker du på avsluta samtal.

Tips: Om du ska lägga på men telefonens uppringningsskärm inte längre visas, tryck på meddelandet högst upp på skärmen och tryck sedan på avsluta samtal.

Ringa ett nödsamtal

I vissa regioner kan du ringa nödsamtal även om det inte finns ett SIM-kort isatt eller om SIM-kortet har blockerats.

 1. På startsidan, tryck på .
 2. Tryck på för att öppna knappsatsen.
 3. Ange det lokala nödsamtalsnumret och tryck sedan på samtal.
Tips: Om du aktiverade ditt lösenord men glömde bort det kan du ändå ringa ett nödsamtal utan att ange lösenordet genom att trycka på nödsamtal på låsskärmen och sedan ringa det lokala nödsamtalsnumret.

Ringa ett utlandssamtal

 1. På startsidan, tryck på .
 2. Tryck på för att öppna knappsatsen.
 3. Tryck på och håll in 0-tangenten tills +-tecknet visas.

  Plustecknet (+) visar att du ringer ett utlandssamtal (istället för att mata in utlandsprefixet för landet du befinner dig i).

 4. Ange följande på knappsatsen:
  • Land eller regionskod
  • Riktnummer (utan 0 i början)
  • Telefonnummer
 5. Tryck på ring.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt