Slå på och av strömmen

Slå på och av strömmen

Slå på strömmen

Tryck på STRÖM-knappen. Enkelt.
Obs!: När du slår på telefonen för första gången måste du konfigurera den.

Stänga av strömmen

  1. Om skärmen är avstängd trycker du på STRÖM-knappen för att slå på den igen, lås sedan upp skärmen.
  2. Tryck på och håll in STRÖM-knappen tills du ser meddelandet dra nedåt för att stänga av.
  3. Svep med fingret nedåt på skärmen.

Telefonen svarar inte?

Starta om telefonen om den inte svarar när du trycker på skärmen eller trycker på knapparna.
Tryck och håll ner STRÖM-knappen i minst tolv sekunder. Telefonen stängs av och sedan på igen.
0 Personer tyckte att det här var hjälpsamt